Živnostenské oprávnění

Připravovaný Zákon o realitním zprostředkování počítá s povinnou zkouškou makléřů pro ty makléře, kteří nesplní podmínku délky praxe v realitách. Případná zkouška je již definována a to prostřednictvím tzv. profesní kvalifikace Obchodník s realitami v rámci Národní soustavy kvalifikaci (www.narodnikvalifikace.cz). Národní soustava kvalifikací je registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR, který umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci.

 RE/MAX Akademie získala autorizaci pro realizaci této profesní kvalifikace (zkoušky) (http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1387-Obchodnik_s_realitami/revize-1724). Zájemcům o práci realitního makléře tak pomůžeme získat živnostenské oprávnění.

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí

 1. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo,
  Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo
  Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb,
 2. vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání a 1 rok praxe v realitní činnosti, oceňování
  majetku pro věci nemovité nebo provádění veřejných dražeb dobrovolných
  či nedobrovolných,
 3. střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v realitní činnosti, oceňování majetku
  pro věci nemovité nebo provádění veřejných dražeb dobrovolných či nedobrovolných,
 4. střední vzdělání s výučním listem a 5 let praxe v realitní činnosti, oceňování majetku
  pro věci nemovité nebo provádění veřejných dražeb dobrovolných či nedobrovolných,
 5. odborná kvalifikace pro činnost realitní zprostředkování, která byla uznána podle zákona
  upravujícího uznávání odborné kvalifikace,
 6. evropský profesní průkaz pro povolání realitní makléř podle zákona upravujícího uznávání
  odborné kvalifikace, nebo
 7. profesní kvalifikace pro činnost obchodníka s realitami podle zákona upravujícího
  uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

(2) Praxí se pro účely tohoto zákona rozumí výkon realitní činnosti; oceňování majetku pro
věci nemovité nebo provádění veřejných dražeb dobrovolných, nedobrovolných (dále jen
„odborná činnost“) osobou samostatně výdělečně činnou na základě příslušného oprávnění
k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu,
odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení odborné činnosti, nebo
osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající odborné činnosti
v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Dobou praxe se
rozumí doba výkonu odborné činnosti podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.