O podnikání

Definice podnikání dle Nového občanského zákoníka § 420: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“

Podnikat je možné v nejrůznějších odvětvích mnoha způsoby. Podnikání prakticky vždy vyžaduje nějakou formu investic a nese s sebou určitou míru rizika jejich návratnosti. Snahou každého rozumného podnikatele je minimalizace rizika s co nejkratší návratností vložených investic.

Také investice, nebo v širším smyslu vložené prostředky, mají různé formy – do podnikatelských prostor, do zásob, zboží, personálu, počítačových programů, …

Podnikání s RE/MAX Well

Při podnikání s RE/MAX Well minimalizujete rizika a zkracujete návratnost vložených investic na minimum. Pokud předpokládáme, že dnes již téměř každý vlastní telefon, počítač a automobil, je jedinou investicí partnera RE/MAX Well investice do vlastního vzdělání. A jak známo, vzdělání je vedle zdraví tou nejlepší investicí, jakou může člověk udělat. Vzdělání Vám totiž nikdo nevezme, bez ohledu na budoucí působení Vám zůstane až do smrti. A vzdělání je tím nejlepším předpokladem k tomu, abyste si mohli vybrat, čím se budete živit a byli v tom úspěšní.

RE/MAX má propracovaný systém vzdělávání, díky kterému rychle rozjedete své podnikání a budete jej úspěšně rozvíjet. Nabízíme plnohodnotné obchodní partnerství, nikoli zaměstnanecký poměr. Pomůžeme Vám nastartovat úspěšnou kariéru, kontaktujte nás hned teď!

button

    Vaše jméno a příjmení (vyžadováno)

    Váš email (vyžadováno)